Actual number: 2/2 2023

ISSN 1338-6859 (tlačené vydanie)

ISSN 2729-8949 (online)

e. č. MK: EV 4567/12


Contact us

Editor's correspondence address:

Katedra politológie TnUAD
Študentská 2
SK-91150 Trenčín,
Slovak Republic

E-mail: politologicke.forum@tnuni.sk